Bandensysteem

Het bandensysteem

In tegenstelling tot veel andere Wing Chun-scholen, werkt SWK met een bandensysteem om de verschillende niveaus aan te geven. Traditioneel kent het Wing Chun deze gradaties niet. Toen SWK nog in de kinderschoenen stond, maakten wij hier ook nog geen gebruik van. Dit leidde echter tot een aantal praktische zaken waar wij tegenaan liepen:

Gezien vanuit de kant van de leraar bleek het bij aanvang van een les met een grotere groep lastig om snel helder te krijgen wie welk niveau had en wat het gemiddelde niveau van de groep was.

Ook bleek vanuit onze leerlingen dat zij de behoefte hadden aan een soort van meetpunt, om te weten te komen welk niveau zij hebben.

Door vervolgens een bandensysteem te introduceren werden bovenstaande zaken helder.

Als bijkomend voordeel geeft een bandensysteem de mogelijkheid om de lesstof op te delen in verschillende onderdelen. Hierdoor kan men zichzelf veel concreter doelen  stellen. Uiteindelijk is het doel het proces zelf: het beter worden en tegelijkertijd plezier hebben in het trainen!

Overigens blijkt dat concreet ergens voor trainen beter werkt voor de motivatie, maar ook betere resultaten oplevert.

Al deze redenen samen hebben ertoe geleid dat we uiteindelijk in overleg met Wang Kiu besloten hebben om een bandensysteem in te voeren.

Binnen SWK maken we gebruik van 5 gradaties: Oranje, Groen, Blauw, Bruin en Zwart. Omdat iedereen zijn training begint met een witte band rekenen we deze niet mee in het systeem. De keuze voor 5 niveaus slaat symbolisch terug op de 5 principes van het Wing Chun en ook de 5 bladeren van de pruimenbloesem.

Alle onderdelen van het Wing Chun worden behandeld in deze niveaus: de technieken, de vormen, maar ook inzicht en vaardigheid in de toepassingen zelf. Wanneer de zwarte band behaald is, kennen wij geen verdere gradatie meer. Dit betekent niet dat men is uitgeleerd. Sterker nog, in zekere zin verdiept het leerproces zich dan pas echt: door het wegvallen van het externe doel zal de focus zich steeds meer naar binnen richten. De leerbehoefte die daar ligt zal voor ieder persoon anders zijn.

Voor iedere band wordt een examen afgenomen. De examens vinden bij SWK halfjaarlijks plaats: net voor de kerstvakantie en net voor de zomervakantie. Omdat wij het begrijpen net zo belangrijk vinden als het kunnen, bestaat het examen uit twee delen: theorie en praktijk. Het theorie-examen is een schriftelijk examen waarbij niet alleen namen en terminologie centraal staan, maar ook inzicht in de materie. Tijdens het praktijkexamen komt vooral vaardigheid naar voren.

Regelmatig wordt de vraag gesteld of het niveau dat bij SWK behaald wordt ook ergens anders erkend wordt. Dit is niet (per se) het geval; alle examens behaald binnen SWK zijn alleen bij ons geldig. Hiervoor zijn twee redenen: ten eerste is dit gradatie systeem door onszelf ontwikkeld en daarmee dus ook uniek. Ten tweede hebben wij vanaf onze oprichting besloten om een onafhankelijke koers te varen en ons alleen op onszelf en niet op andere organisaties te richten. Lees hierover meer in ‘Wie zijn wij’.

Deze onafhankelijke positie doet echter niets af van de waarde of het niveau van de band: iedereen die een band bij ons heeft behaald vormt een visitekaartje voor de kwaliteit die wij bij SWK bieden. Hier hechten wij vanzelfsprekend zeer veel waarde aan en daar moeten we achter kunnen staan. Het behalen van een band vraagt discipline, training en inzet. Minder dan dat zou geen respect doen aan onze leraar, onszelf als aan onze leerlingen.