Groepslessen

Wat u van de groepslessen bij SWK kunt verwachten zijn kwalitatief hoogwaardige lessen in een veilige en ongedwongen omgeving. Wij vinden het belangrijk dat de mensen die bij ons trainen niet alleen het systeem leren door de bewegingen te kopiëren, maar ook daadwerkelijk inzicht krijgen in de filosofie erachter.

In onze lessen wordt van onze leerlingen dan ook niet gevraagd dat zij klakkeloos over nemen wat wordt voorgedaan, maar worden ook uitgedaagd om zelf na te denken en  vragen te stellen over de inhoud. Daarom is het belangrijk dat er sprake is van een vertrouwde omgeving waarin dit niet alleen mogelijk is, maar zelfs wordt aangemoedigd! Daarnaast is het goed om te beseffen dat leren bestaat uit experimenteren met de stof en dus ook fouten maken. Het is voor ons dan ook essentieel dat degenen die bij ons trainen deze veilige leeromgeving zo ook ervaren.

Lessen bij ons zijn uiteindelijk altijd maatwerk. Dit kan te maken hebben met de grootte van de groep, het niveau van de aanwezigen, of wat er misschien op dat moment speelt. Hierdoor kunnen de vorm en de inhoud van de lessen ook variëren. Voorbeelden van lesvormen zijn instructie en het inslijpen van technieken, korte discussie of leergesprekken, het laten coachen van beginners door gevorderden, of werkvormen waarbij men zelf gaat experimenten met de stof.

Globaal gezien hebben de meeste lessen wel dezelfde didactische opbouw:

  • een korte warming-up of conditietraining,
  • een leskern waarin een traditioneel gedeelte wordt getraind zoals Chi Sao, Vormen, etc.
  • een tweede leskern waarin het accent meer ligt op toepassing,
  • en een gedeelte waarbij het sparren centraal staat

Het sparren kan weer veel verschillende vormen aannemen afhankelijk van het leerdoel. De vaste regel hierbij is wel dat degene met de minste ervaring bepalend is voor de intensiteit van de sparvorm om de veiligheid te waarborgen.

En tot slot, maar misschien wel één van de meest belangrijke voorwaarden: lessen moeten ook vooral leuk zijn!