Reset

De laatste Individuals training is de zogenoemde ‘Reset’ training, welke bestaat uit een 3-tal privélessen van elk 3 uur. Deze lessen zijn enkel en alleen bedoeld voor studenten / leraren die het gehele Wang Kiu systeem waar dan ook al eens hebben doorlopen. Referenties hierbij zijn vereist!

De ‘Reset’ training zet op alle gebieden de puntjes op de ‘i’. Alle misverstanden, verschillen, ingeslopen fouten enzovoorts zullen worden behandeld om er zo voor te zorgen dat men uiteindelijk bij het authentieke Wang Kiu Wing Chun systeem uit zal komen zoals GM Wang Kiu dit van grootmeester Ip Man heeft geleerd in de jaren ’50. Alleen op deze manier zal de kennis van grootmeester Ip Man in een van de meest effectieve vechtsporten ter wereld, behouden blijven.

Graag willen wij benadrukken dat SWK een initiatief is geweest van GM Wang Kiu zelf. Door de vele verschillende Wing Chun stromingen in Nederland en de rest van de wereld is het voor de leek bijna onmogelijk geworden om het kaf van het koren te scheiden. GM Wang Kiu wilde daarom middels een stichting zorgen voor het behoud van zijn (lees: Ip Man) Wing Chun systeem.

Zelfs binnen de Wang Kiu stromingen zijn af en toe verschillen te bemerken, dit terwijl GM Wang Kiu in al die jaren toch echt nog nooit een wijziging heeft aangebracht. Het vele verzamelde materiaal over de periode 1974 – 2009 (de tijd dat GM Wang Kiu in Nederland woonde) dat enkel in bezit is van SWK is hier het ultieme bewijs voor.
Om de kwaliteit van jouw Wing Chun kennis te waarborgen is deze ‘Reset’ training uitermate geschikt om te volgen. Op verzoek kun je zelf de onderwerpen samenstellen en behandelen, met of zonder beeldmateriaal van GM Wang Kiu zelf.

De ‘Reset’ is eigenlijk de belangrijkste ‘Individuals’ voor SWK, aangezien het meest pure van het Wang Kiu Wing Chun naar voren zal komen voor de gevorderde leerling / leraar!

Samenvattend krijg je bij de ‘Reset’:

  • 9 uren les (3x 3 uur)
  • Les in onze eigen twee verdiepingen tellende sportschool
  • Les van één van de twee hoofdleraren en tevens privé-leerlingen van GM Wang Kiu
  • ‘Bijschaaf’ training met betrekking tot het gehele Wang Kiu Wing Chun systeem of
  • De puntjes op de ‘i’ van zelf aangedragen onderwerpen