Introductie

De totstandkoming van deze website heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Naast alle technische aspecten die overwonnen moesten worden en de lange zoektocht naar een goede stijl van de website is de feitelijke inhoud van deze website lang onderwerp van gesprek geweest. Sterker nog, lange tijd hebben wij gemeend dat wij nooit een website als deze zouden willen opzetten.

De vele verzoeken vanuit leerlingen en enthousiastelingen over de hele wereld om het Wang Kiu systeem wereldkundig te maken hebben uiteindelijk na 8 jaar geresulteerd in de lancering van deze website in 2014.

In alle jaren dat SWK bestaat hebben wij met veel enthousiasme en volle overtuiging vele honderden mensen in Nederland lesgegeven in het zeer effectieve Wing Chun systeem. Louter positieve reacties en trainingen motiveerden ons altijd om te blijven streven naar kwalitatief goede en leerzame lessen.

De behoefte om onze kennis te delen buiten de eigen scholen, was echter nooit echt sterk aanwezig omdat dit vooral veel discussie met zich meebrengt binnen de Wing Chun- dan wel vechtsportwereld. Zeker op het internet waar alles gezegd kan worden zonder enige controle, nuance of bronvermelding. Negatieve energie is iets waar wij niets mee kunnen en willen, derhalve rees dan ook vaak de vraag waarom wij überhaupt informatie zouden willen verspreiden buiten de eigen scholen om.

Echter, jaren gaan voorbij en ook wij hebben ons veelvuldig afgevraagd wat wij wilden met alle informatie en kennis die beschikbaar is rondom het Wang Kiu Wing Chun systeem. GM Wang Kiu zelf zag graag dat de kennis gedeeld werd, geheimen bestonden niet. Dat gegeven is de belangrijkste motivatie geweest voor het stichten van SWK.

Van de 5 bekendste leerlingen die GM Ip Man heeft onderwezen in Hong Kong, is privé leerling Wang Kiu de enige geweest die zich niet prominent op de voorgrond heeft willen plaatsen. Dit heeft meerdere redenen gehad; professioneel (Wang Kiu was een hooggeplaatste overheidsambtenaar die niet geassocieerd mocht worden met Kung Fu in die tijd), persoonlijk (Wang Kiu heeft nooit de behoefte gehad om zichzelf op de voorgrond te plaatsen) maar ook financieel (Wang Kiu had een goed betaalde baan waardoor er geen noodzaak was om geld bij te verdienen door les te geven in Wing Chun).

Eeuwig zonde eigenlijk, des te meer omdat Wang Kiu de enige privé leerling was die gestudeerd had, die vloeiend vele talen sprak en die kennis vergaarde als een spons rondom het Wing Chun systeem. Tel daarbij op dat Wang Kiu als een van de weinigen zeer werd gerespecteerd door Ip Man en de andere leerlingen en dat hij vaak wordt genoemd (o.a. door de bekende leerling Chu Shong Tin) als de fundering van alle Wing Chun kennis van het Ip Man Kung Fu systeem.

Wang Kiu was een ware encyclopedie als het om de Chinese cultuur ging en daarbij Wing Chun in het bijzonder.

En laat deze encyclopedie nu al jaren op de plank liggen in de vorm van gesprekken, video’s, seminars, foto’s, interviews etc.

Als klap op de vuurpijl is dit alles ook nog te volgen door praktisch iedereen in de wereld omdat Wang Kiu vloeiend Engels sprak en derhalve alle nuances binnen het Wing Chun duidelijk kon maken. Dit is de reden om deze website meertalig op te zetten.

Kortom, reden genoeg om deze kennis niet te laten verdwijnen!

Uiteindelijk hebben een aantal redenen de doorslag gegeven om middels deze website alle informatie internationaal te verspreiden:

 • Wang Kiu had het graag gewild
 • Het geven van eerlijke en juiste informatie over de geschiedenis van Wing Chun en Wang Kiu (wat zeker stof zal doen opwaaien)
 • Informatie uit eerste hand, het dichtst bij de bron Ip Man
 • Uniek beeld- en geluidsmateriaal afkomstig van o.a. het archief van Wang Kiu zelf
 • Het bevat een (uiteindelijk) complete referentie naar alles wat met het Ip Man Wing Chun systeem te maken heeft
 • Meertalig en dus de mogelijkheid voor een groot publiek om dit te ervaren
 • De wereld maakt eindelijk kennis met een van de meest talentvolle beoefenaars van het Wing Chun systeem in de lijn van Ip Man
 • Het is voor een ieder een naslagwerk in wording

Voor wie is deze website primair bedoeld?

 • Elke Wing Chun en vechtsport enthousiasteling in de wereld
 • Een ieder die op zoek is naar authentiek Wing Chun materiaal
 • Een ieder die op zoek is naar een effectief vechtsysteem
 • Een ieder die onderzoek doet naar Martial Arts

Ondanks alle informatie die wij zullen delen, waarbij wij geen geheimen kennen, is het naar onze mening niet mogelijk Wing Chun te leren zonder daadwerkelijk in persoon onderwezen te zijn. Wij nodigen een ieder dan ook uit om langs te komen op onze trainingslocatie om een les te volgen. Ook is het mogelijk om ons voor seminars of workshops waar ook ter wereld te boeken.

Wij hopen dat iedereen de informatie op deze website met veel plezier tot zich zal nemen. Soms zullen zaken bekend zijn, maar vaak ook nieuw. Soms zullen zaken verbazingwekkend zijn, maar vaak ook confronterend. Uiteindelijk hopen wij dat iedereen deze website raadpleegt als belangrijke bron van het Ip Man Wing Chun Kung Fu systeem.